Link Suggestie?

Sluit categorie

Welkom op De-Levenstroom

Jan Zijlstra wordt verraden door zijn geestelijke zoon Rolph Hendriks.

Jan Zijlstra, Rolph Hendriks, De Levensstroom
Jan Zijlstra is de oprichter en leider van gemeente De Levensstroom in Leiderdorp. Door zijn bediening kwam Rolph Hendriks tot geloof in Jezus Christus. Nu zet Hendriks zijn geestelijke vader af als leider van zijn eigen levenswerk.

Lees ook ons verhelderende antwoord op het persbericht van De Levensstroom.

In samenwerking met Jan Sjoerd Pasterkamp, de geestelijke adviseur van De Levensstroom en bemiddelaar in dit conflict, geven we een duidelijk bijbels zicht op deze situatie en roepen we je op om iets te doen om dit verraad een halt toe te roepen en op te komen voor Jan Zijlstra.

Het belangrijkste voor christenen is om te weten: Wat zegt de Bijbel hierover? In dit artikel krijg je een duidelijk antwoord vanuit het Woord van God, dat je zal helpen om een juist begrip te krijgen van deze situatie. Lees het in alle rust en deel het met anderen aub.

Jan Zijlstra is de geestelijke vader van De Levensstroom

Jan Zijlstra is de oprichter van De Levensstroom. Hij is de geestelijke vader van deze bediening, en draagt bijbels gezien het gezag. Hendriks is tot geloof gekomen door de bediening van Jan Zijlstra.

“Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus
u ook zult hebben, u hebt maar één vader.
Door Christus Jezus ben ik uw vader geworden,
omdat ik u het evangelie heb gebracht.”
(1 Korintiers 4:15)

Hendriks moet zich onderwerpen aan het gezag van Zijlstra

“Wij vragen u, broeders en zusters,
diegenen onder u te erkennen die zich
op gezag van de Heer ervoor inzetten
u te leiden en terecht te wijzen.”
(1 Tessalonicenzen 5:12)

“En u, jongeren, moet van uw kant
het gezag van de oudsten erkennen.”
(1 Petrus 5:5)

“Ik heb de gemeente een brief geschreven.
Maar Diotrefes, die daar de boventoon wil voeren,
erkent ons gezag niet. Bij mijn komst zal ik
zijn praktijken en de lasterpraatjes die hij
over ons rondstrooit, aan de orde stellen.”
(3 Johannes 1:9, 10)

De Levensstroom is de vrucht van Jan Zijlstra’s leven

Jan Zijlstra heeft De Levensstroom gemeente doen groeien in de loop van twintig jaar, door volhardende toewijding aan God. Deze bediening is de vrucht van zijn leven.Hendriks heeft geen enkel recht om Zijlstra als leider af te zetten over zijn eigen levenswerk.

Jan Zijlstra wonderen genezing

Jan Zijlstra heeft niet gezondigd

Er is geen sprake van ernstige zonde in het leven van Jan Zijlstra, dus heeft Rolph Hendriks bijbels gezien geen recht om hem te ontslaan.

Jan Zijlstra verdient respect

Jan Zijlstra is 75 jaar en heeft tientallen jaren gepionierd in Nederland, Belgie en andere landen, waarbij hij veel laster over zich heen heeft gekregen. Jan Zijlstra mag op deze leeftijd niet onteerd worden. Hij verdient het dat we hem met respect behandelen.

“U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen.”
(1 Tess. 5:12)

“Ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.”
(Romeinen 13:7)

Jan Zijlstra is een gezalfde van de Heer

“Niemand heft ongestraft zijn hand op tegen de gezalfde van de HEER.”
(1 Samuel 26:9)

“De HEER verhoede dat ik mijn hand ophef tegen zijn gezalfde!”
(1 Samuel 26:11)

Wie zondigt er in deze kwestie?

Bijbels gezien is het hier Rolph Hendriks die ernstig zondigt.

  • Hij aanvaardt het bijbelse gezag niet van de geestelijke vader van de bediening waarin hij als dienaar was aangesteld.
  • Hij verdrijft de rechtmatige leider en neemt het gezag over met geestelijk geweld.

Rolph Hendriks stopt evangelisatie

De Levensstroom is een bron van Gods Geest voor het hele land. Deze bron zal gesloten worden door Hendriks, die onder andere het evangeliserende magazine en de TV bediening van Zijlstra wil stopzetten. Het gevolg daarvan is dat vele tienduizenden het evangelie niet langer zullen horen. Dat is het vernietigen van Gods levensreddende werk in Nederland en Belgie. Dat kan en mag niet gebeuren.

Antwoord op vragen

Zijn jullie op de hoogte van het hele verhaal?
We staan in nauw contact met Jan Sjoerd Pasterkamp, die sinds vele jaren de geestelijke raadgever is van De Levenstroom. Hij kent alle details van de situatie beter dan wie ook.

Staat Jan Sjoerd Pasterkamp achter jullie?
Pasterkamp moedigt ons met heel zijn hart aan en hoopt dat velen bereid zullen zijn hun stem te laten horen tegen dit onrecht.

Kan er niet bemiddeld worden?
Pasterkamp heeft vele maanden geprobeerd om te bemiddelen, maar Rolph Hendriks heeft geen enkele poging tot bemiddeling aangenomen.

Je mag toch geen partij kiezen?
Het gaat hier niet om partij kiezen. Het gaat om de bescherming van een christelijke bediening, die elk jaar duizenden mensen tot Jezus Christus brengt en die dreigt vernietigd te worden.

Is het niet beter om enkel te bidden?
In bepaalde situaties is naast gebed tevens actie nodig. In dit geval moet er een duidelijk geluid gehoord worden. God gebruikt ons, zijn lichaam en zijn leger op aarde om zijn wil te volbrengen.

Hendriks heeft toch redenen om dit te doen?
Jan Sjoerd Pasterkamp benadrukt dat er geen enkele bijbelse grond hiervoor is. Als Rolph Hendriks kritiek heeft op zijn leider, is de enige bijbelse weg: weggaan en zelf een andere gemeente oprichten.

Heeft Jan Zijlstra geen machtsmisbruik gepleegd?
Jan Zijlstra is door God geroepen om een baanbreker te zijn. God heeft hem daarvoor bekrachtigd als een sterke leider. Hij moet de koers aangeven die God hem heeft getoond, voor zijn bediening. Het uitoefenen van sterk leiderschap wordt door sommige mensen onterecht uitgelegd als
machtsmisbruik.

Jan Zijlstra mag toch niet naar de rechter stappen?
Jan Zijlstra en Jan Sjoerd Pasterkamp hebben maandenlang alle mogelijke wegen bewandeld om met Hendriks tot een oplossing te komen. Er is samengewerkt met diverse bemiddelaars, maar Hendriks wees alles af. De stap naar de rechter was onvermijdelijk.

Dit is toch al het tweede conflict met een voorganger?
Dat klopt. In beide gevallen had Jan Zijlstra vertrouwen geschonken aan een jonge voorganger om, onder Zijlstra’s leiding, voorganger te zijn van De Levensstroom. In beide gevallen wilden de jonge voorgangers de identiteit van De Levensstroom veranderen en accepteerden ze het gezag van de geestelijke vader niet. Als jonge leiders een andere invulling willen geven aan een gemeente, is het beter dat ze zelf een nieuwe gemeente starten, waar ze alle vrijheid hebben om hun eigen visie uit te werken.

Is er nog openheid voor Rolph Hendriks?
Jan Sjoerd Pasterkamp houdt nog steeds alle deuren voor bemiddeling open. Bovendien is er vergeving voor Hendriks, als hij tot inkeer komt.

Is dit geen manipulatie?
Het is een bijbelse plicht om op te staan tegen onrecht. De manipulatie wordt gepleegd door Hendriks en dat wordt aan de kaak gesteld.

Richt je geen schade aan door er aandacht aan te geven?
We veroorzaken geen schade, maar hopen de vernietiging van een belangrijk werk van God te voorkomen.


Laat je stem horen

Het is belangrijk dat christenen in dit land, die een hart hebben voor waarheid, recht en de verlossing van verlorenen, hun stem laten horen, door een brief te sturen naar het bestuur van De Levensstroom.

De Levensstroom
Elizabethhof 5
2353 EW Leiderdorp

Leiders, sta op!

Als je een leider van een christelijke bediening bent, contacteer ons dan. In samenwerking met Jan Sjoerd Pasterkamp gaan we met veel christelijke leiders een brief sturen naar het bestuur, om hen op te roepen tot bijbelse bezinning over hun gedrag. Diverse bekende christelijke bedieningen in Nederland hebben reeds hun steun toegezegd.

Verspreid deze brief aub

Help mee om dit onrecht en aanval op Gods koninkrijk in Nederland en Belgie te stoppen. Deel dit met al je contacten en op je websites.

Hartelijk dank en rijke zegen gewenst,
David Sorensen

bron:www.soundofheaven.info

 
 

Reclame